Taralay Millenium Compact

Warstwa ścieralna > 1 mm, bez wypełniacza, co zapewnia wysoką ścieralność i odporność na zarysowania : odporny na duży ruch
Siatka z włókna szklanego : trwała dwuwymiarowa stabilność
Matowa obróbka powierzchnią Protecsol® : prosta konserwacja
Wzór w całej warstwie ścieralnej : trwałe i żywe kolory
TVOC po 28 dniach <10 µg/m3 : Jakość powietrza w pomieszczeniach

Ile to będzie kosztować?